Kraštotyros projektas „Mokyklos Mažojoje Lietuvoje“ tęsiasi

 Saulėtą spalio rytą projekto dalyviai: 5-8 klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Gailute Stirbiene, dailės mokytoja Daliute Montvydiene, kraštotyros draugijos pirmininke Regina Meškauskiene ir projekto vadove, pradinių mokytoja Daina Endzeliene išvyko į pažintinę kelionę po Juknaičių apylinkėse buvusias pradžios mokyklas.  Smalsu pamatyti ir mokiniams parodyti, kokių mokyklų pastatai  išliko nesunaikinti, nors  kai  kurios mokyklos jau skaičiuoja 200 metų.  Labai pasisekė toms mokykloms, kuriose  gyvena žmonės – pastatai  prižiūrimi, aplinka tvarkoma.

Šeimininkai pasitiko Gaidelių mokykloje.  Čia gyvena  buvusių mokytojų Strazdų dukra su šeima. Aprodė pastatus, papasakojo, kuriose klasėse dirbo jos tėveliai. Jos tėvas yra buvęs ir Juknaičių mokyklos direktoriumi (1950-1957). Sodyboje išlikusios ilgaamžės liepos, kurios girdėjo vaikų juoką per pertraukas. Vileikių mokykla, pastatyta 1909 metais,  sudomino dekoro detalėmis, dekoruotu rūsiu.   Užliekniuose  iš tolo išsiskiria raudonų plytų mokykla.  Paleičiuose mokykla medinė, jos gyventojų dėka autentiškai restauruojama ir planuojama joje įrengti muziejų.  Šioje mokykloje buvo Fridricho Bajoraičio pirmoji darbovietė (1904-1906).  Girininkų kaime buvusi mokykla atpažįstama iš didelių langų, plačių durų. Prie pagrindinio kelio Šilutė –Pagėgiai  iš tolo matoma Spiečių mokykla. Nors langai jau pakeisti, bet jų dydis, sienų dekoras išduoda, kad čia taip pat krykštavo vaikai.  Vyžių mokyklėlė nedidelė, raudonplytė, bet nenusileidžia kitoms savo architektūra, puošybos detalėmis. Liūdniausia buvo lankantis Kantariškiuose, Leitgiriuose, nes  medinės  konstrukcijos  neatlaiko metų naštos  –  pūva, griūva. Okslindžiuose taip pat yra išlikusių ženklų apie čia buvusią mokyklą: pastatas išlikęs, dar yra vietinių gyventojų, kurie joje mokėsi. Menklaukių mokykla medinė, griūvanti, bet įdomi medine architektūra. Pašyšių buvusi mokykla dėkinga dabartiniams šeimininkams už autentiškumo saugojimą.  Aplankyta ir Piktaičių buvusi mokykla. Šalia Tarvydų kaimo stovi triaukštė Mineikių mokykla. Nors mūrinė, bet negyvenama, skursta, nyksta buvusi didybė. Gražiai prižiūrima buvusi Juknaičių mokykla.

Smagu, kad mokiniai domisi!

 Toliau vykdydami projektą moksleiviai  patirtus įspūdžius aprašys miniatiūrose, nupieš išlikusias architektūros detales arba ženklus, kad čia būta mokyklų. Laukite tęsinio…

mokytoja Daina Endzelienė, atsakinga už mokyklos muziejų