5-7 klasių mokiniai ir fizinio ugdymo mokytoja Austėja Aučiūtė dalyvauja Lietuvos olimpinės akademijos projekte ,,Sveikame kūne – sveika siela“

Projektas „SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“ (vykdytoja Lietuvos olimpinė akademija)

bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė

sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS: 2023-08-01 – 2024-07-31

PROJEKTO DALYVIAI: 10–13 metų vaikai

TIKSLAS:

Taikant JoyMVPA metodiką ir objektyviai matuojant širdies susitraukimų dažnį, plėtoti

480 10–13 metų vaikų vidutinio–didelio intensyvumo fizinį aktyvumą ir olimpinių vertybių

interiorizaciją.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

1. Suteikti 10–13 metų vaikams žinių apie fizinį aktyvumą ir jo naudą bei mokyti reguliuoti

fizinio aktyvumo intensyvumą pagal širdies susitraukimų dažnį.

2. Sudaryti sąlygas 10–13 metų vaikams dalyvauti moksliškai pagrįstose ir inovatyviais

sprendimais paremtose fizinio aktyvumo veiklose, kurios turi įtakos fizinio aktyvumo pozi-

tyviai kaitai.

3. Įvairiapusiška fizine veikla plėtoti 10–13 metų vaikų olimpines vertybes – tobulėjimą,

pagarbą, draugystę.

FIZINIO AKTYVUMO PRATYBOS

Pasitelkiant šiuolaikines inovatyvias technologijas – JoyMVPA metodiką (Projekto

Nr. 2019-1-EE01-KA201-051595) ir Polar Team sistemą, 10–13 metų vaikams integraliai perteikiamos teorinės žinios ir sudaromos sąlygos dalyvauti nuotaikingose fizinio aktyvumo

veiklose, plėtoti olimpines vertybes – siekį tobulėti, pagarbą, draugystę. Ugdymo turinys

formuojamas JoyMVPA metodikos pagrindu. Tai Lietuvos ir kitų šalių partnerių parengta

nauja (2022) inovatyvių žaidimų, kurie orientuoti į vidutinį ir didelį fizinį aktyvumą, metodi-

ka. Metodikoje pateikiama 100 fiziškai aktyvių žaidimų, kurie ir aprašyti, ir pateikti jų atlikimo

vaizdo įrašai.

Tris mėnesius po du kartus per savaitę (išskyrus švenčių ir mokinių atostogų dienomis)

sportuoja šešios 10–13 metų vaikų grupės. Kiekvieną grupę sudaro 20 vaikų. Vienu metu veiklos įgyvendinamos dviejose mokinių grupėse skirtingose savivaldybėse. Fizinio aktyvumo (FA) veiklos vyksta po pamokų bendrojo ugdymo mokyklose neformaliojo ugdymo metu.

Tvarkaraštis:

• rugsėjis, spalis, lapkritis – 1 ir 2 grupės;

• gruodis, sausis, vasaris – 3 ir 4 grupės;

• kovas, balandis, gegužė – 5 ir 6 grupės.

Visose grupėse pirmas mėnuo skiriamas olimpinei vertybei tobulumo siekis ugdyti, an-

tras – olimpinei vertybei pagarba, trečias – olimpinei vertybei draugystė, suteikiama žinių

apie šias vertybes ir ugdomi gebėjimai, formuojamos nuostatos jų siekti.

RENGINYS „SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“

Renginys vykdomas po pamokų neformaliojo fizinio ugdymo metu. Pradžioje kiekviena ko-manda parengia trumpą prisistatymą. Po jo, pasitelkiant žaidimais grįstą mokymosi platformą Kagot, organizuojama viktorina. Vaikams pateikiami klausimai apie fizinį aktyvumą ir širdies susitraukimo dažnį ramybės bei fizinio krūvio metu. Po viktorinos organizuojamas bendras nuotaikingas visų renginio dalyvių apšilimas. Po jo – judriosios estafetės. Visos estafetės susietos su tam tikra sporto šaka ir jų atlikimo metu integruotais teoriniais klausimais apie olimpines vertybes. Renginio pabaigoje skelbiamos įvairios nominacijos. Siekiama, kad būtų apdovanotos visos renginyje dalyvavusios komandos. Renginys baigiamas bendru visų dalyvių šokiu.

Renginyje dalyvauja 10–13 metų vaikai, t. y. 4–6 klasių mokiniai. Priklausomai nuo mo-

kyklos dydžio, mokinių skaičius gali būti skirtingas, bet siekiama, kad renginyje dalyvautų

kuo didesnė dalis kiekvienos klasės mokinių. Tie mokiniai, kurie atleisti nuo fizinio ugdymo

pamokų, gali dalyvauti rengiamoje viktorinoje, būti palaikymo komanda.

STOVYKLA „SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“

Stovykla organizuojama Klaipėdos mieste birželio mėnesį. Stovyklos trukmė – 3 dienos.

Stovyklos veiklos:

I diena

1. Atvykimas, dalyvių prisistatymas, susipažinimas. Trijų dienų stovyklos „Sveikame

kūne – sveika siela“ veiklų pristatymas.

2. Įgyvendintų veiklų pristatymas. Diskusija apie olimpinę vertybę tobulėjimas.

3. Žygis pajūriu (3 km).

II diena

1. Diskusija apie olimpinę vertybę pagarba.

2. Paplūdimio futbolo žaidimas

3. Interaktyvūs judrieji žaidimai.

III diena

1. Diskusija apie olimpinę vertybę draugystė.

2. Supaprastintas paplūdimio tinklinio žaidimas.

3. Interaktyvūs judrieji žaidimai. Stovyklos veiklų aptarimas. Atsisveikinimas.

Stovykloje dalyvauja po penkis kiekvienos projekto grupės 10–13 metų vaikus ir juos ly-

dintis pedagogas.

Vaikų atrankos kriterijai: reguliarus dalyvavimas visus tris mėnesius projekto veiklose, da-

lyvio išreikštas noras dalyvauti stovykloje, tėvų sutikimas.