,,Mokomės kūrybiškai ir inovatyviai“

Mokykla 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. dalyvauja Šilutės r. savivaldybės  vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo 2020 m. projekte ,, Mokomės kūrybiškai ir inovatyviai“.

Projekto tikslas:neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimas, sudarant sąlygas Mažosios Lietuvos pažinimui, kūrybiškam ir inovatyviam mokymuisi, mokinių saviraiškos, tautiškumo ugdymui.

Projekto uždaviniai:

1.Ugdyti kūrybiškumą ir tautiškumą edukacinėse išvykose, aplankant Šilutę, Kintus, Švėkšną, Ventę, Rusnę bei dalyvaujant Mažajai Lietuvai būdingose edukacijose.

2. Skatinti liaudies dainų, muzikos pažinimą ir atlikimą, pasitelkiant įvairius muzikos instrumentus: skudučius, ukulėles, gitaras. 

3.Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo bei kitus socialinius įgūdžius, reikalingus asmenybės vystymuisi.

4. Gerinti emocinį klimatą klasių kolektyvuose.

Edukacinės – patyriminės veiklos, išvykos – puikus būdas ugdyti vaikų dalykines kompetencijas ir žinių pritaikymą praktikoje. Projekto veiklos skiriamos visoms 9 mokyklos klasių mokiniams.  (127 mokiniai, iš jų 51 mokinys yra socialiai remtinas, 20 mokinių – turintys vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių).

Mokyklos veikla nuo 2007 m. yra susijusi su etnokultūros kryptimi  (etnokultūros pasirenkamasis dalykas, folkloro ansamblis „Skalviai“, organizuojami tradiciniai renginiai ir projektai), todėl projekto  veiklos bus orientuotos į tautiškumo ugdymą, gimtojo krašto,  liaudies kūrybos pažinimą, dalyvaujant Mažajai Lietuvai būdingose edukacijose, pasitelkiant šiuolaikines priemones, muzikos instrumentus.

Edukacines – patyrimines išvykas organizuos dalykų mokytojai, klasių auklėtojai atsižvelgdami į konkrečios klasės gebėjimus, poreikius. Visose išvykose mokiniai turės galimybę praktiškai pritaikyti įvairias savo žinias ir gebėjimus edukacijose.

Dėl COVID – 19 pandemijos mokslo metai prasidėjo su pakitusia viešąja tvarka mokykloje. Mokiniai daug laiko praleidžia kabinetuose, apribotas judėjimas pertraukų metu. Projekto ,,Mokomės kūrybiškai ir inovatyviai“ organizuojamos įvairios edukacijos, išvykos, žaidimai ir kitos veiklos kurs palankų emocinį klimatą ir šiek tiek kompensuos COVID – 19 pandemijos sukeltas  saviizoliacijos pasekmes, skatins mokytis kitaip, inovatyviai, ugdys kūrybiškumą, iniciatyvumą, stiprins tautiškumą, lavins vaizduotę.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-12-03