D.U.K.

Ar galima pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į ikimokyklines grupes?

Galima. Mokykla persiunčia prašymus Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyriui.

Ar nelankęs mokyklos mokinys vietoj maitinimo gali gauti sausą maisto davinį?

Gali. Tėvai turi kreiptis į mokyklą su prašymu.

Puslapis atnaujintas 2023 05 15