Mokytojai

unnamed-small

Pavardė, vardas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Arnašienė Asta
Informacinių technologijų vyresn. mokytojas.
Bagdonas Algirdas
Fizikos vyresn. mokytojas.
Blankaitė Kristina
Dailės mokytojas ekspertas.
Endzelienė Daina
Pradinių klasių vyresn. mokytojas, 4 klasės mokytojas.
Jucienė Svetlana
Pradinių klasių mokytojas, 3 klasės mokytojas.
Kiaupienė Jovita
Lietuvių kalbos vyresn. mokytojas.
Kusaitė Giedrė
Anglų kalbos mokytojas.
Kuzienė Rasa
Geografijos mokytojas, dorinio ugdymo (tikybos) vyresn. mokytojas, 5 klasės auklėtojas.
Montvydienė Dovilė
Istorijos vyresn. mokytojas.
Naujokienė Ramutė
Matematikos vyresn. mokytojas, 6 klasės auklėtojas.
Naujokas Edmundas
Technologijų mokytojas metodininkas.
Pilipavičienė Rimutė
Chemijos mokytojas metodininkas.
Pociutė Gitana
Lietuvių kalbos mokytojas, rusų kalbos vyresn. mokytojas, 7 klasės auklėtojas.
Ranauskienė Jovita
 Biologijos mokytojas metodininkas.
Silius Artūras
Fizinio ugdymo mokytojas, 10 klasės auklėtojas.
Šukienė Jūratė
Muzikos mokytojas metodininkas
Titienė Nijolė
Technologijų mokytojas metodininkas.
Urbonavičienė Rasa
Pradinių klasių vyresn. mokytojas, 1 klasės mokytojas.
Vaitkienė Edita
Anglų kalbos mokytojas.
Verbuvienė Birutė
Pradinių klasių vyresn. mokytojas, 2 klasės mokytojas.

Puslapis atnaujintas: 2020-09-11