Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ, VYKDANTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE – Vilma Krasnova

Tel.nr. +370 65901383,

el.paštas: vilma.krasnova@silutessveikata.lt 

Darbo laikas:

Pirmadienis 8. 00 – 17. 00

Trečiadienis 8. 00 – 17. 00

Penktadienis 8. 00 – 14. 18

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Visuomenės sveikatos  priežiūros specialisto funkcijos:

1. Informacijos sveikatos išsaugojimo, bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

2. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;

3. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

4. Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams,  komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes;

5. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

6. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;

6. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

7. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;

8. Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos, bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

9. Esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti mokinių asmens higieną;

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-23