Psichologo veikla

Juknaičių pagrindinės mokyklos psichologės Aušros Užkuraitienės

2023 – 2024 m. m. darbo laikas

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Nekontaktinės valandos**
PIRMADIENIS800 – 1300730 – 800  
ANTRADIENIS800 – 1300730 – 800
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS1700 – 1900
PENKTADIENIS1400 – 1900
Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės p4agalbos gavėjais (konsultacijoms, vaikų stebėjimui, kontaktiniam darbui su vaikais, mokytojais, auklėtojais ir specialistais).
** Nekontaktinės valandos skirtos vaikų duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Nekontaktinių valandų metu dėl konsultacijų galite susisiekti tel.nr. 868111788, arba e-paštu: a.uzkuraitiene@gmail.com. , ausra.uzkuraitiene@jukpm.lt,

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Kreipkis į mokyklos psichologę, kai:

 • Jautiesi vienišas, manai, kad niekas tavęs nesupranta;
 • Tau sunku susikaupti, mokytis;
 • Trūksta mokymosi motyvacijos;
 • Turi problemų šeimoje, mokykloje;
 • Nori labiau pažinti save;
 • Nori pasidalinti savo jausmais (džiaugsmu, baime, nerimu, abejonėmis);
 • Kyla klausimų, kurių negali išspręsti.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimas reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 •  Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų sutikimą).

Svarbu!

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali! Konsultacijos yra konfidencialios!

Psichologo darbo funkcijos:

 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • veda psichologijos pamokas;
 • veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 • atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
 • prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.

Psichologinę pagalbą galite gauti telefonu ir internetu (nemokama)

Psichologinės pagalbos tarnybaTelefono numeris/ elektroninis paštasPastabos/ darbo valandos
Vaikų linija116 111 www.vaikulinija.ltBudi savanoriai konsultantai, profesionalai I–VII 1100–2300
Jaunimo linija8 800 28888 www.jaunimolinija.lt/laiskaiBudi savanoriai konsultantai I–VII visą parą
Linija doverija (rusų kalba paaugliams ir jaunimui)8 800 77277Budi savanoriai moksleiviai II–VI 1600–2000
Krizių įveikimo centras8 640 51555      www.krizesiveikimas.ltSuaugusiems ir paaugliams I–V 1600–2000 VI 1200–1600
Tėvų linija8 800 90012 www.tevulinija.ltI-V 900–1300 ir 1700–2100
Vilties linija (suaugusiems)116 123 www.viltieslinija.ltBudi savanoriai konsultantai, profesionalai I–VII visą parą
Pagalbos moterims linija8 800 66366Budi savanoriai konsultantai, profesionalai I–VII visą parą
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“8 604 11119 www.nelikvienas.ltBudi savanoriai konsultantai, profesionalai I–VII 1800–2100

Puslapis atnaujintas 2023 09 14