Komisijos, darbo gupės

Mokyklos vaiko gerovės komisija
Zita Pranevičienė,  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui (pirmininkė);
Aistė Barčienė, socialinė pedagogė (pavaduotoja);
Jūratė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;
Lina Lazdauskienė, logopedė specialioji pedagogė;
Daina Enzelienė , 4 klasės auklėtoja;
Jovita Ona Kiaupienė, 8 klasės auklėtoja;
Andrej Ivanov, psichologo asistentas;
Raimonda Armonavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Nijolė Stirbienė, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Zita Pranevičienė (pirmininkė);
Daina Endzelienė;
Ramutė Naujokienė;
Birutė Toleikienė;
Birutė Verbuvienė;
Rimutė Pilipavičienė.

Krizių valdymo mokykloje komanda

Violeta Šimelionienė, direktorė (mokyklos komandos vadovė);
Zita Pranevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aistė Barčienė, socialinė pedagogė;
Birutė Toleikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Palamarčiukienė, ūkvedė;
Birutė Verbuvienė, pradinių klasių mokytoja.

Mokyklos veiklos ugdymo proceso tobulinimo, kokybės krepšelio įgyvendinimo darbo grupė

Daina Enzelienė;
Jovita Ona Kiaupienė;
Rasa Kuzienė;
Ramutė Naujokienė;
Rimutė Pilipavičienė;
Gitana Pociutė;
Zita Pranevičienė;
Birutė Verbuvienė.

Tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautinio projekto ,,Erasmus+“ įgyvendinimo darbo grupė

Banga Sabaliauskienė;
Aistė Barčienė;
Giedrė Kusaitė;
Rasa Kuzienė;
Dovilė Montvydienė;
Zita Pranevičienė;
Jūratė Šukienė.
Puslapis atnaujintas: 2020-11- 06