Komisijos, darbo gupės

Mokyklos vaiko gerovės komisija

Gitana Pociutė,  direktoriaus pavaduotoja  ugdymui (pirmininkė);
Daina Magdušauskaitė, socialinė pedagogė (pavaduotoja);
Jūratė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja  ugdymui;
Lina Lazdauskienė, logopedė specialioji pedagogė;
Daina Enzelienė , 1 klasės auklėtoja;
Vilma Krasnova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Nijolė Stirbienė, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Gitana Pociutė (pirmininkė);

Ramutė Naujokienė

Daina Endzelienė

Birutė Toleikienė
Birutė Verbuvienė;
Rimutė Pilipavičienė.

Krizių valdymo mokykloje komanda

Violeta Šimelionienė, direktorė (mokyklos komandos vadovė);
Gitana Pociutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Šukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daina Magdušauskaitė, socialinė pedagogė;
Birutė Toleikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Palamarčiukienė, ūkvedė;
Birutė Verbuvienė, pradinių klasių mokytoja.

Mokyklos veiklos ugdymo proceso tobulinimo, kokybės krepšelio įgyvendinimo darbo grupė

Ramutė Naujokienė;
Rimutė Pilipavičienė;
Gitana Pociutė;
Jūratė Šukienė
Lina Lazdauskienė

Tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautinio projekto ,,Erasmus+“ įgyvendinimo darbo grupė

Banga Sabaliauskienė;
Daina Magdušauskaitė
Gitana Pociutė
Iveta Timofejeva
Jūratė Šukienė.
Puslapis atnaujintas: 2022-09- 12