Mokytojai

Pavardė Vardas Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Arnašienė Asta informacinių technologijų vyresnioji
mokytoja
Endzelienė Daina pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
1 klasės auklėtoja
Jucienė Svetlana pradinių klasių mokytoja,
4 klasės auklėtoja
Kiaupienė Jovita Ona lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
9 klasės auklėtoja
Kuzienė Rasa geografijos, dorinio ugdymo
vyresnioji mokytoja
Macijauskienė Gintarė fizikos mokytoja
Montvydienė Daliutė dailės mokytoja metodininkė
Naujokienė Ramutė matematikos vyresnioji mokytoja,
7 klasės auklėtoja
Naujokas Edmundas technologijų mokytojas
metodininkas
Pilipavičienė Rimutė chemijos mokytoja metodininkė
Pociutė Gitana lietuvių kalbos, rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
Ranauskienė Jovita gamtos ir žmogaus, biologijos
mokytoja metodininkė
Silius Artūras fizinio ugdymo mokytojas,
8 klasės mokytojas
Šukienė Jūratė muzikos mokytoja metodininkė
Titienė Nijolė technologijų mokytoja metodininkė
Timofejeva Iveta istorijos mokytoja,
5 klasės auklėtoja
Urbonavičienė Rasa pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
2 klasės auklėtoja
Verbuvienė Birutė pradinių klasių vyresnioji
mokytoja,
3 klasės auklėtoja
Žadeikienė Meilė žmogaus saugos, sveikos
gyvensenos vyresnioji mokytoja,
6 klasės auklėtoja
Grigorjevaitė – Clinge Simona anglų kalbos mokytoja
Puslapis atnaujintas 2021 – 09 – 20