Mokytojai

Pavardė Vardas Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Endzelienė Daina pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
2 klasės auklėtoja
Jucienė Svetlana pradinių klasių mokytoja,
1 klasės auklėtoja
Stirbienė Gailutė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
5 klasės auklėtoja
Kuzienė Rasa geografijos, dorinio ugdymo
vyresnioji mokytoja
Rutienė Aušra fizikos mokytoja
Montvydienė Daliutė dailės, technologijų mokytoja
metodininkė
Naujokienė Ramutė matematikos vyresnioji mokytoja,
9 klasės auklėtoja
Naujokas Edmundas technologijų mokytojas
metodininkas
Pilipavičienė Rimutė chemijos mokytoja metodininkė
Pociutė Gitana lietuvių kalbos, rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
Ranauskienė Jovita gamtos ir žmogaus, biologijos
mokytoja metodininkė
Aučiūtė Austėja fizinio ugdymo mokytoja
Šukienė Jūratė muzikos mokytoja metodininkė
Judžentis Edvardas informatikos mokytojas
Timofejeva Iveta istorijos mokytoja, 7 klasės
auklėtoja
Urbonavičienė Rasa pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
4 klasės auklėtoja
Verbuvienė Birutė pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
1 klasės auklėtoja
Žadeikienė Meilė žmogaus saugos, sveikos
gyvensenos vyresnioji mokytoja,
8 klasės auklėtoja
Sabaliauskienė Banga anglų kalbos mokytojas
Magdušauskaitė Daina socialinė pedagogė, 5 klasės
auklėtoja
Lazdauskienė Lina specialioji pedagogė, logopedė
Puslapis atnaujintas 2023 – 09 – 14