Mokytojai

Pavardė Vardas Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Barkauskas Povilas informacinių technologijų
mokytojas
Endzelienė Daina pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
2 klasės auklėtoja
Jucienė Svetlana pradinių klasių mokytoja,
1 klasės auklėtoja
Stirbienė Gailutė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
10 klasės auklėtoja
Kuzienė Rasa geografijos, dorinio ugdymo
vyresnioji mokytoja
Eidikis Algirdas fizikos mokytojas
Montvydienė Daliutė dailės, technologijų mokytoja
metodininkė
Naujokienė Ramutė matematikos vyresnioji mokytoja,
8 klasės auklėtoja
Naujokas Edmundas technologijų mokytojas
metodininkas
Pilipavičienė Rimutė chemijos mokytoja metodininkė
Pociutė Gitana lietuvių kalbos, rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
Ranauskienė Jovita gamtos ir žmogaus, biologijos
mokytoja metodininkė
Aučiūtė Austėja fizinio ugdymo mokytoja
Šukienė Jūratė muzikos mokytoja metodininkė
Timofejeva Iveta istorijos mokytoja,
6 klasės auklėtoja
Urbonavičienė Rasa pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
3 klasės auklėtoja
Verbuvienė Birutė pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
4 klasės auklėtoja
Žadeikienė Meilė žmogaus saugos, sveikos
gyvensenos vyresnioji mokytoja,
7 klasės auklėtoja
Grigorjevaitė – Clinge Simona anglų kalbos mokytoja, 5 klasės
auklėtoja
Puslapis atnaujintas 2022 – 09 – 12