Faktai ir skaičiai

Mokykloje  mokosi 127 mokiniai: 1-4 klasėse – 56 mokiniai,     5-10 klasėse –71 mokinys. 9 klasių komplektai:  4 pradinių klasių, 5 komplektai  5-10 klasių.

Mokykloje dirba 23 mokytojai ir 3 pagalbos mokiniui specialistai: 1 mokytojas ekspertas, 6 mokytojai metodininkai, 12 vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai. Vidutinis mokytojų amžius – 51 m.

Ikimokyklinėse grupėse – 56 vaikai. Priešmokyklinėje grupėje – 16 vaikų. Dirba 6 pedagogai.

Valstybės socialiai remtinų mokinių – 49. Į mokyklą pavėžėjami – 75 mokiniai iš 17 kaimų

Pavėžėjimui mokykla turi geltonąjį autobusiuką “Mercedes Benz Sprinter 308”. 2018 m. mokykla gavo mokyklinį autobusiuką „Iveco Daily 50C15 HV“.

Mokyklos mokymo bazę sudaro 16 kabinetų, iš jų 4 – pradinio ugdymo klasės, informacinių technologijų, technologijų, logopedo, socialinio pedagogo kabinetai, biblioteka, skaitykla, sporto salė, valgykla, kraštotyros muziejus.

Mokykloje yra 64 kompiuteriai (iš jų – 31 nešiojami), 43 planšetės.

Mokykla turi savo heraldiką: vėliavą, emblemą, himną.

Mokykla pasirinkusi etnokultūros kryptį.

Mokyklos administracija:

direktorė                                                        Violeta Šimelionienė

pavaduotojos ugdymui                                  Zita Pranevičienė, Jūratė Šukienė

Puslapis atnaujintas 2020 09 18