Faktai ir skaičiai

Mokykloje  mokosi 134 mokiniai: 1-4 klasėse – 74 mokiniai,     5-9 klasėse –61 mokinys. 9 klasių komplektai:  4 pradinių klasių, 5 komplektai  5-9 klasių.

Mokykloje dirba 21 pedagoginis darbuotojas, iš jų  7 mokytojai metodininkai, 11 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai ir 5 pagalbos mokiniui specialistai. Vidutinis mokytojų amžius – 48 m.  Dirba 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Ikimokyklinėse grupėse – 51 vaikas Priešmokyklinėje grupėje – 11 vaikai. Dirba 12  darbuotojų, iš jų – 7 pedagogai.

Valstybės socialiai remtinų mokinių – 60. Į mokyklą pavėžėjami – 73 mokiniai iš 19 kaimų.

Mokinių pavėžėjimui mokykla turi  2 geltonuosius autobusiukus: “Mercedes Benz Sprinter 308” ir  „Iveco Daily 50C15 HV“.

Mokyklos mokymo bazę sudaro 16 kabinetų, iš jų 4 – pradinio ugdymo klasės, informacinių technologijų, technologijų, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo kabinetai, sporto salė, valgykla, kraštotyros muziejus.

Mokykloje yra 47 kompiuteriai (iš jų – 16 nešiojami), 41 planšetės.

Mokykla turi savo heraldiką: vėliavą, emblemą, himną.

Mokyklos administracija:

direktorė                                                        Violeta Šimelionienė

pavaduotojos ugdymui                                  Gitana Pociutė, Jūratė Šukienė

Puslapis atnaujintas 2023 09 16