Faktai ir skaičiai

Mokykloje  mokosi 131 mokiniai: 1-4 klasėse – 63 mokiniai,     5-10 klasėse –68 mokinys. 9 klasių komplektai:  4 pradinių klasių, 5 komplektai  5-10 klasių.

Mokykloje dirba 23 pedagoginiai darbuotojai, iš jų – 19 mokytojų:  6 mokytojai metodininkai, 8 vyresniieji mokytojai, 6 mokytojai ir 4 pagalbos  specialistai. Vidutinis mokytojų amžius – 49 m.  Dirba 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Ikimokyklinėse grupėse – 57 vaikai. Priešmokyklinėje grupėje – 22 vaikai. Dirba 12  darbuotojų, iš jų – 7 pedagogai.

Valstybės socialiai remtinų mokinių – 56. Į mokyklą pavėžėjami – 69 mokiniai iš 18 kaimų

Pavėžėjimui mokykla turi  2 geltonuosius autobusiukus: “Mercedes Benz Sprinter 308” ir  „Iveco Daily 50C15 HV“.

Mokyklos mokymo bazę sudaro 16 kabinetų, iš jų 4 – pradinio ugdymo klasės, informacinių technologijų, technologijų, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo kabinetai, skaitykla, sporto salė, valgykla, kraštotyros muziejus.

Mokykloje yra 62 kompiuteriai (iš jų – 32 nešiojami), 42 planšetės.

Mokykla turi savo heraldiką: vėliavą, emblemą, himną.

Mokyklos administracija:

direktorė                                                        Violeta Šimelionienė

pavaduotojos ugdymui                                  Gitana Pociutė, Jūratė Šukienė

Puslapis atnaujintas 2022 09 16