Faktai ir skaičiai

Mokykloje  mokosi 124 mokiniai: 1-4 klasėse – 53 mokiniai,     5-9 klasėse –71 mokinys. 9 klasių komplektai:  4 pradinių klasių, 5 komplektai  5-9 klasių.

Mokykloje dirba 26 pedagoginiai darbuotojai, iš jų – 22 mokytojai:  7 mokytojai metodininkai, 11 vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai ir 3 pagalbos pecialistai. Vidutinis mokytojų amžius – 51 m.  Dirba 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Ikimokyklinėse grupėse – 52 vaikai. Priešmokyklinėje grupėje – 12 vaikų. Dirba 12  darbuotojų, iš jų – 7 pedagogai.

Valstybės socialiai remtinų mokinių – 35. Į mokyklą pavėžėjami – 73 mokiniai iš 16 kaimų

Pavėžėjimui mokykla turi geltonąjį autobusiuką “Mercedes Benz Sprinter 308”. 2018 m. mokykla gavo mokyklinį autobusiuką „Iveco Daily 50C15 HV“.

Mokyklos mokymo bazę sudaro 16 kabinetų, iš jų 4 – pradinio ugdymo klasės, informacinių technologijų, technologijų, logopedo, socialinio pedagogo kabinetai, biblioteka, skaitykla, sporto salė, valgykla, kraštotyros muziejus.

Mokykloje yra 60 kompiuteriai (iš jų – 32 nešiojami), 42 planšetės.

Mokykla turi savo heraldiką: vėliavą, emblemą, himną.

Mokyklos administracija:

direktorė                                                        Violeta Šimelionienė

pavaduotojos ugdymui                                  Gitana Pociutė, Jūratė Šukienė

Puslapis atnaujintas 2021 09 29