ERASMUS +

Mokykla 2020 – 2022 m. dalyvauja tarptautiniame Erasmus + projekte ,,Eat best – move most – do best“. Projektas finansuojamas iš ,,Mokymosi visą gyvenimą“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje finansuoja Švietimo paramos fondas.

Projektas ,,Eat best – move most – do best“ yra skirtas mokiniams, mokytojams, tėvams.  Taip pat bendruomenėms ir kitiems asmenims ar institucijoms, kurioms rūpi skatinti sveiką gyvenimo būdą, toleranciją, saugumą, kurios siekia iššūkių ir nuolat ieško įkvėpimo bei noro dalintis projekto patirtimi bei rezultatais.

Spalio 16 – oji – Pasaulinė maisto diena.

Šiai dienai paminėti mokykloje  vyko renginys, kurio metu mokyklos direktorė V. Šimelionienė  ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Šukienė  supažindino mokinius ir mokytojus su tarptautinio Erasmus + projekto  ,, Eat best, move  most, do best“  šalimis partnerėmis, tikslais bei veiklomis.

Kadangi vienas iš projekto tikslų yra susipažinti su šalių partnerių tradicijomis, tai buvo puiki proga pasidomėti maisto kultūra tose šalyse.  5-10 klasių mokiniai gamino 5 projekto šalių partnerių (Ispanijos, Italijos, Turkijos, Slovakijos, Lietuvos) tradicinius valgius.  Vėliau kiekvienos klasės atstovai pristatė pagamintus patiekalus ir pakvietė  jų  paragauti.