Ūkio subjektų priežiūra

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – elektroninių ryšių paslaugų tiekimas;

UAB „Mano dienynas“ – informacinės sistemos;

UAB“ Apsaugos komanda“ – stebėjimo ir reagavimo paslaugų tiekimas;

UAB „Rudagys“ – kenkėjų kontrolės paslauga;

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – šilumos tiekimas;

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – šilumos ir karšto vandens priežiūros paslauga;

UAB „Ecoservice“- šiukšlių surinkimas;

AB „Enefit“  – elektros energijos paslauga;

AB ,,ESO“ – elektros energijos persiuntimo paslauga;

UAB „Šilutės vandenys“ –  geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo  paslauga;

AB „Telia“- telefoninių pokalbių tiekimas.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022 10 21