Tikslai

  1. Ugdymo kokybės užtkrinimas įgyvendinant ugdymo turinio atnaujinimą.
  2. Įtraukiojo ugdymo tobulinimas per mokymosi pagalbos stiprinimą.
  3. Mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas.

Puslapis atnaujintas: 2023-01-09