Tikslai

  1. Mokinių pasiekimų ir pažangos užtikrinimas.
  2. Bendravimas ir bendradarbiavimas stiprinant pagalbą mokantis.
  3. Socialinių emocinių įgūdžių formavimas.

Puslapis atnaujintas: 2021-04-02