Tikslai

  1. Ugdymo kokybės ir rezultatų gerinimas.
  2. Bendravimas ir bendradarbiavimas užtikrinant mokinių pažangą.
  3. Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas.

Puslapis atnaujintas: 2022-09-12