Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas 2016-2017 m. m.

Šilutės rajono savivaldybė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu egzaminų centru dėl dalyvavimo veiksmo tyrime, kurio tikslas – savivaldybės ir mokyklos lygmeniu įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) ir testavimo metu surinktus duomenis panaudoti ugdymo kokybei gerinti.

Testavimo grafikas ir trukmė

Menų savaitė „Pabūkime kartu“

Balandžio 3-7 dienomis Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinėse grupėse vyko tradicinė Menų savaitė „Pabūkime kartu“.  Šiuo renginiu buvo siekiama vaikų kūrybinės ir meninės raiškos, telkiama bendruomenė, skatinamas geranoriškas bendradarbiavimas, stiprinami ryšiai su socialiniais partneriais. Skaityti toliau