Vizija, misija, filosofija

Mokyklos vizija

Juknaičių pagrindinė mokykla – tai demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą ir gyvenimą grindžianti, saugi, besimokanti mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenė. Tai pagrindinė mokykla, teikianti tvirtus išsilavinimo pagrindus, formuojanti vertybines nuostatas. Ant jos pamatų formuojasi brandi asmenybė, galinti ir gebanti tęsti išsilavinimą, savęs realizavimą kitose mokymo įstaigose.

 Mokyklos misija

Suteikti mokiniams tvirtus išsilavinimo pagrindus ir ugdyti savarankišką, turinčią savo vertybines nuostatas, gebančią tęsti mokslus ir pritapti kitose mokymosi įstaigose, asmenybę. Telkti mokyklos ir kaimo bendruomenę, skatinti geranorišką bendradarbiavimą ir sudaryti sąlygas visų jos narių saviraiškai.

Mokyklos filosofija

„Pasaulyje mums skirta tiek daug… Tik turėkime akis tai pamatyti, širdį – pamilti ir rankas – viską apglėbti“.  B. L. Montgomery