Ugdymas

Ikimokyklinėse grupėse vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, kuri yra parengta pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. patvirtintas „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“ ir patvirtinta Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V1-45.

Priešmokyklinis ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis atnaujinta „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2022 m.).

Organizuodami priešmokyklinį ugdymą, siekiame padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų kompetencijų.

Vaikų priėmimas, žaidimai, mankšta 730 – 810
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 840 – 900

Ugdomoji veikla, didaktiniai žaidimai

900 –1030
Muzikinis ugdymas (antradienis, ketvirtadienis) 900 – 930
Šokių studijos užsiėmimai (pirmadienį,  penktadienį) 1030– 1100
Kūno kultūra  (antradienį,  penktadienį) 900 – 930
Pasivaikščiojimai, žaidimai, stebėjimai  lauke 1030 – 1140
Pasiruošimas pietums, pietūs 1150 – 1220
Popiečio pasaka, pietų miegas 1230 – 1440
Dienos refleksija, žaidimai pagal pomėgį 1440 – 1530
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 1530 – 1600
Individualus  ugdymas, žaidimai  lauke ar grupėje, išleidimas namo. 1600 – 1800

Puslapis atnaujintas: 2022-09-16