Ugdymas

Ikimokyklinėse grupėse vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, kuri yra parengta pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. patvirtintas „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“ ir patvirtinta Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V1-45.

Priešmokyklinis ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014 m.).

Organizuodami priešmokyklinį ugdymą, siekiame padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų kompetencijų.

Vaikų veikla grupėje
Laikas
Vaikų priėmimas, individualūs pokalbiai su tėvais
7.30 – 8.00
Žaidimai pagal vaikų pomėgius. Rytinė mankštelė.
8.00 – 8.30
Pusryčiai
8.30 – 9.00
Ryto ratas
9.00 – 9.15
Ugdomoji veikla
9.15 – 10.30
Muzikinis ugdymas
Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis
Kūno kultūra, sportiniai žaidimai
Antradienis, penktadienis
Pasivaikščiojimai, ekskursijos, stebėjimai ir žaidimai lauke
10.30 – 12.15
Pietūs
12.30 – 13.00
Higieninių įgūdžių formavimas
13.00 – 13.15
Dienos miegas
13.15 – 15.15
Didaktiniai žaidimai, gamtos stebėjimas
15.30 – 16.30
Vakarienė
16.30 – 17.00
Judrūs žaidimai lauke. Individualūs pokalbiai su tėvais. Vaikų išleidimas namo.
17.00 – 18.00

Puslapis atnaujintas: 2021-10-08